RUDANMAAN METSÄSTYSSEURA

Seura on perustettu vuonna 1946 ja sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua. Valtaosa metsästysseuran toiminnasta on hirvieläinten metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvää toimintaa. Pienriistan ja varsinkin pienpetojen pyynti on myös suosittua. Ampumatoiminnalla on erittäin merkittävä rooli seuran toiminnassa.

 

> Jäseniä seurassa on n. 70

> Aktiivimetsästäjiä on n. 35

> Metsästysalueita on n. 4500 ha

 

Seuran puheenjohtajana toimii Mauno Kalajoki, puh. 045 238 4316.
Sihteerinä toimii Harri Mäntynen puh. 0400 874 577.

Seuran maja valmistui 1995 usean vuoden talkootyön ja saatujen lahjoitusten tuloksena ja sai nimeksekseen Ässämaja.

> Majaan kuuluu pirtti, sauna ja hirvisuuli

 


Rudanmaan metsästysseura on riistanhoidollisesti erittäin aktiivinen seura. Riistapeltojen ja
ruokintapaikkojen hoito, nuolukivet, pesäpöntöt ym. riistan elinolosuhteita edistävät
toimet kuuluvat seuran vuosittaiseen toimintaan.