ELÄKELIITON
Tavoitteita:
Koko maassa
Kotikunnassa
Kansaneläkkeen tasokorotuksia jatkettava

Peruspalvelut turvattava kaikille kaikkialla
Eläkeindeksin virheet korjattava

Riittävästi heinkilökuntaa hoitotyöhön
Veronalennusten hyöty myös eläkeläisille
Ikäihmisten kokemus hyödynnettäväKansallisen terveysprojektin toteuttaminen turvattava


Vanhusneuvosto päättäjien avuksi joka kuntaan
Vanhusten hoitoon lisää resursseja

Vanhuspoliittinen ohjelma joka kuntaan
Ikäihmisten turvallisuus taattava Kotona asumista tuettava
Ikäsyrjinnästä ikäpolitiikkaan
Vanhuksille lisää asuntoja, myös laitospaikkoja tarvitaan

Lähde: Eläkeliitto

Takaisin etusivulle